Ootame Sinu Pärnut edasi viivaid ideid ka 2024. aastal, peatse kohtumiseni!

Tutvu loometalgute mentoritega

Loometalgute tuumikuks on osalevad pärnakad. Vähemtähtsad ei ole meie poolt välja valitud mentorid, kes aitavad meeskondi kogu lahenduste leidmise protsessi vältel oma nõu ja jõuga.

Eha Paas

Eha suurim teadmine on 25. aastane kogemus kogukonnatööst. Lisaks praktikale lõpetas 2022. aastal kogukondade arendamise ja heaolu magistriõpingud Tartu Ülikoolis. Tegutseb kogukondade koolitaja ja mentorina ning vabatahtlike seltsiliste programmis vabatahtlike kaasamise eksperdina. Kireks kohalik toit, on Põhja-Eesti kohaliku toiduvõrgustiku eestvedaja.

Indrek Maripuu

Indrek Maripuu on strateegiakonsultant, moderaator ja ärimudeli uuendaja. Indrek on üle 20 aasta aidanud erinevate sektorite organisatsioonidel oma ärimudelit ning tooteid ja teenuseid arendada.

Kaisa Raadik

Kaisa Raadik on Tartu Ülikooli Pärnu kolledži disainmõtlemise ja digiturunduse programmijuht ja õppejõud. Tal on teadmised ja kogemused ettevõtluses, projektijuhtimises ning teenuste disainis. Tema jaoks on oluline igasuguste arenduste ja probleemide lahendamiste juures kasutajakesksus ning parima võimaliku väärtuse pakkumine.

Kaydi Tomson

Kaydi Tomson on Pärnumaa Ettevõtlusinkubaatori juht ning ettevõtja. Varasem kogemus pärineb turismivaldkonnast ja erinevate ürituste korraldamises, vabakutselise turundajana omab kogemusi kommunikatsioonis, digiturunduses ning persoonibrändi loomises. Inkus aitab alustavatel ettevõtjatel jalad kiirelt alla saada.

Gerda Mihhailova

Gerda Mihhailova on teenuste disaini ja juhtimise valdkonna koolitaja ja entusiast viimased 15 aastat, juhendanud era- ja avalike teenuste arendamise lõputöid ja projekte. Töötab igapäevaselt lektori ja õppekavajuhina TÜ Pärnu kolledžis.

Eveli Uisk

Eveli juhib selle aasta veebruari keskpaigast Pärnu linnavalitsuse arenguosakonda. Viimased kolm aastat on ta tegelenud aktiivselt Pärnu linna avalike teenuste arendamise ja parendamisega. Teda paeluvad uued ja innovaatilised lahendused ning ta on orienteeritud pidevale arengule. Eveli jaoks ei ole probleeme, on vaid väljakutsed.

Ruth Aarma

Ruth Aarma on Pärnu loometalgute mentor. Ruth on askeldanud Eesti ja Baltikumi turundusmaastikul üle 25 aasta, omades kuhjaga kogemusi nii strateegilise planeerimise kui brändingu valdkonnas.

2020. aastal omistas Tallinna Ülikool Ruthile avaliku halduse magistrikraadi. Igapäevaselt tiivustab teda koostööst sündinud areng.

Jaanika Rannula

Juba 23 aastat on Jaanika fookuses töö inimestega. Olgu siis tippjuhi, koolitaja, coachi või superviisori rollis. Jaanika usub 3T valemisse - Tasakaal, Teadlikkus ja Tulemuslikkus! Mida rohkem on eneseteadlikkust ja tasakaalu, seda rohkem on õnnelikke ja tulemuslikke inimesi!

Eidi E. Aidla

Eidi Elisabeth on viimased viis aastat tegelenud peamiselt rahva vaimset tervist toetavate teenuste arendamisega. Seda peamiselt nii oma ettevõtet, erinevaid vabaühendusi, kui avaliku sektori teenuseid juhtides ja arendades. Teda motiveerivad inimesed, kes teostavad ennast läbi tegevuste, mida nad kõige rohkem armastavad. Erinevad väljakutsed, uued lahendused ja valdkonnad ning nende kogemine on oluline osa elust.

Mai Timmi

Mai Timmi on olnud loometalgute korraldamise juures alates esimesest hetkest, kui toimusid I Vunki Mano loometalgud Võrumaal. Pikaajalise kogemusega täiskasvanute koolitaja ja rohujuure tasandi võimestaja nii teoorias kui praktikas. Õppimise ja uute ning innovaatiliste algatustega seotud teemadest on kujunenud tema kirg, hobi ja töö.

KKK

Mis on loometalgud?

Loometalgud on tulnud, et anda mitu tubli ideemüksu, mis viiksid meie linna edasi. Loometalgud on pärnakate suur ühine ajutalgu, leidmaks lahendusi, mis elu siin ühise päikese all veelgi paremaks muudaks. See ühendab ideekorje, ajurünnaku ja lahenduste välja töötamise, millele järgneb kõige olulisem - lahendusideede elluviimine. Loometalgutele ootame eelkõige tegusaid osalejaid, kes tahavad panustada ka ideede ellu viimisega, mitte ainult ideede välja pakkumisega. Meie omalt poolt panustame mentorluse vormis nõu ja jõuga, et head ideed päriselt ka teoks saaksid.

Kus ja millal loometalgud toimuvad?

Pärnu Loometalgud toimuvad 18-20.05.2023 Tartu Ülikooli Pärnu Kolledžis (Ringi 35). Loometalgud algavad neljapäeva õhtupoolikul ja lõppevad lahenduste esitlemisega laupäeva pärastlõunal. Võta kaasa puhanud ja ärgas meel. Meie poolt hea seltskond ja maitsev kehakinnitus.

Milliseid ideid oodatakse?

Ootame ideid, mis teevad elu nii Pärnu keskuslinnas kui ka Tõstamaal, Audrus ja Paikusel, paremaks. Lahenduste leidmisel on sageli takistuseks vähene kaasamine/koostöö, asjatu bürokraatia ning iganenud mõtte- ja käitumismustrid.

Näiteks: Võrumaa rahvas otsustas sarnasel ajutalgul, et nende lapsed peaksid koolis sööma tervislikku mahetoitu. Koos tehtigi see idee teoks!
Vaata veel teisigi Võrumaa loometalgute ideid!

Pärnu Loometalgud teemad 2023

 • ★ Rõõmsalt roheline
  teemagrupp Sinu jaoks, keda kõnetavad kogukonnaaiad, haljasalade ilme ja hooldus ning muud säärased teemad. Ehk kõik ideed, kuidas saaks ja oleks Pärnus mitmekesiselt rohelisem.
 • ★ Vahva vaba aeg
  teemagrupp Sinu jaoks, keda kõnetavad meelelahutus, sport ja liikumine, tegevused noortele/lastele, atraktsioonide arendamine, vaba aja teenused, sildade avanema panemine ja kõik kuulmis-nägemisväärne, mida Pärnus võiks arendada.
 • ★ Hüva haridus
  teemagrupp Sinu jaoks, keda kõnetavad hariduse ja harituse, raamatukogude, õpetajate/koolijuhtide/õpilaste teemad igal haridusastmel.
 • ★ Liiklus liidab
  teemagrupp Sinu jaoks keda kõnetavad parkimise, liiklusohutuse ja-korralduse, trahvimise, jalg- ja tõukerataste, ülekäiguradade ja valgusfooride maailm.
 • ★ Tule ja ole
  teemagrupp Sinu jaoks keda kõnetavad külalislahkuse, turismilinna murede ja rõõmude, Pärnu pärnakatele, kohaturunduse ja kohaliku teenusmajanduse arendamise teemad.
 • ★ Koos on lihtsam
  teemagrupp Sinu jaoks keda kõnetavad sotsiaalne turism ja sotsiaalne ettevõtlus, vabatahtlik töö ja vabaühenduste koostöö kohaliku omavalitsusega.

Kuidas sinu ideest ühise lahenduse loome?

Kaasame mentoreid erinevatest valdkondadest, kes koos Sinu ja meeskonnakaaslastega ideid lõpuni välja arendada aitavad ning lisavad oma kogemuste põhjal praktilisi vaatenurki. Loometalgud on ülesse ehitatud kindlale struktuurile, mis aitab meeskonnal jõuda kõigepealt juurprobleemini ning seejärel suunab lahenduse poole. Loometalgute lõpus hindab 5-liikmeline žürii meeskondade lahendusi ja ettekandeid ning selle põhjal autasustatakse parimaid.

Kuidas lahendusi ellu viiakse?

Loometalgutel loodud lahendusi saad mentori kaasabil 6 kuu jooksul edasi arendada ja ellu viia. Selleks viime Sind kokku õigete inimeste ja organisatsioonidega, kes Sind selle protsessi käigus toetavad. Sõltuvalt loodud lahendusest, suuname Sind tugivõrgustikesse ja vajadusel lisarahastust kaasama. Lisaks, võib ka keegi teine (kohalik omavalitsus, eraettevõte või MTÜ) loodud lahendust ellu viima hakata. Loometalgutel leiame sobiva väljundi kõigile!

Kas ideed esitades pean tulema ka lahendust välja töötama?

Jah, sest usume, et idee omanik on pakutud teemaga kõige enam kursis ning motiveeritud lahendust välja töötama ja loodetavasti ka ellu viima. Loometalgutel saad ligipääsu teiste pärnakate ideedele ja kogemustele, et koos leida ühine lahendus. Omaltpoolt kaasame oma ala eksperte ning asutusi, et aidata loodud lahendused ellu viia.

Mis siis, kui jään oma idee esitamisega hiljaks?

Sel juhul pane end kirja mõnda meeskonda ja tule koos teistega ideedele lahendusi välja töötama. Meeskondadesse registreerimine algab pärast ideekorjet. Kasu loometalgutest saad igal juhul!
Loometalgud on hea võimalus tutvuda inimestega, kellega tavapäraselt on pea võimatu tuttavaks saada ning omavahel ideid ja kogemusi vahetada.

Korraldajad: