Ideede esitamine on selleks korraks läbi


Kohtume juba 5. ja 6. aprillil Tartu Ülikooli Pärnu kolledžis loometalgutel!

Kui Sa ideed ei esitanud, aga soovid lahendusi leidma tulla, siis saada osalemissoov gerli.umal@parnu.ee

Auhinnad

I koht

teenusedisaini arenguprogramm 3500 euro väärtuses

II koht

mentorlus 2000 euro väärtuses

III koht

mentorlus 1000 euro väärtuses

Lisaks eriauhinnad koostööpartneritelt.

2024. aasta loometalgute mentorid

Loometalgute tuumikuks on osalevad pärnakad. Vähemtähtsad ei ole meie poolt välja valitud mentorid, kes aitavad meeskondi kogu lahenduste leidmise protsessi vältel oma nõu ja jõuga.

Eha Paas

Eha suurim teadmine on 25. aastane kogemus kogukonnatööst. Lisaks praktikale lõpetas 2022. aastal kogukondade arendamise ja heaolu magistriõpingud Tartu Ülikoolis. Tegutseb kogukondade koolitaja ja mentorina ning vabatahtlike seltsiliste programmis vabatahtlike kaasamise eksperdina. Kireks kohalik toit, on Põhja-Eesti kohaliku toiduvõrgustiku eestvedaja.

Indrek Maripuu

Indrek Maripuu on strateegiakonsultant, moderaator ja ärimudeli uuendaja. Indrek on üle 20 aasta aidanud erinevate sektorite organisatsioonidel oma ärimudelit ning tooteid ja teenuseid arendada.

Kaisa Raadik

Kaisa Raadik on Tartu Ülikooli Pärnu kolledži disainmõtlemise ja digiturunduse programmijuht ja õppejõud. Tal on teadmised ja kogemused ettevõtluses, projektijuhtimises ning teenuste disainis. Tema jaoks on oluline igasuguste arenduste ja probleemide lahendamiste juures kasutajakesksus ning parima võimaliku väärtuse pakkumine.

Kaydi Tomson

Kaydi Tomson on Pärnumaa Ettevõtlusinkubaatori juht ning ettevõtja ja Pärnu Disaini Päev üks eestvedajatest. Töökogemused turismivaldkonnast ja erinevate ürituste korraldamisest, vabakutselise turundajana omab teadmisi kommunikatsioonist, digiturundusest ning persoonibrändi loomisest.

Gerda Mihhailova

Gerda Mihhailova on teenuste disaini ja juhtimise valdkonna koolitaja ja entusiast viimased 15 aastat, juhendanud era- ja avalike teenuste arendamise lõputöid ja projekte. Töötab igapäevaselt lektori ja õppekavajuhina TÜ Pärnu kolledžis.

KKK

Mis on loometalgud?

Loometalgud on tulnud, et anda mitu tubli ideemüksu, mis viiksid meie linna edasi. Loometalgud on pärnakate suur ühine ajutalgu, leidmaks lahendusi, mis elu siin ühise päikese all veelgi paremaks muudaks. See ühendab ideekorje, ajurünnaku ja lahenduste välja töötamise, millele järgneb kõige olulisem - lahendusideede elluviimine. Loometalgutele ootame eelkõige tegusaid osalejaid, kes tahavad panustada ka ideede ellu viimisega, mitte ainult ideede välja pakkumisega. Meie omalt poolt panustame mentorluse vormis nõu ja jõuga, et head ideed päriselt ka teoks saaksid.

Kus ja millal loometalgud toimuvad?

Pärnu Loometalgute eelüritus meeskondade ja ideedega tutvumiseks toimub 14.03. Pärnu Loometalgud toimuvad 05.-06.04.2024 Tartu Ülikooli Pärnu Kolledžis (Ringi 35). Loometalgud algavad reede hommikul ja lõppevad lahenduste esitlemisega laupäeva pärastlõunal. Võta kaasa puhanud ja ärgas meel. Meie poolt hea seltskond ja maitsev kehakinnitus.

Milliseid ideid oodatakse?

Ootame ideid, mis teevad elu nii Pärnu keskuslinnas kui ka Tõstamaal, Audrus ja Paikusel, paremaks. Lahenduste leidmisel on sageli takistuseks vähene kaasamine/koostöö, asjatu bürokraatia ning iganenud mõtte- ja käitumismustrid.

Näiteks: Võrumaa rahvas otsustas sarnasel ajutalgul, et nende lapsed peaksid koolis sööma tervislikku mahetoitu. Koos tehtigi see idee teoks!
Vaata veel teisigi Võrumaa loometalgute ideid!

Pärnu Loometalgud teemad 2024

 • ★ Ühendatud ja säästev Pärnu
  - Kuidas olla kliimamuutuste suhtes vastupanuvõimelisem, sh intelligentse ja mitmeliigilise piirkondliku ja kohaliku tasandi liikuvuse edendamisel? Nt kuidas edendada linnalist arengut läbi igapäevase jalgsi ja jalgrattaga liikumise?
  - Kuidas Pärnu oleks veel rohelisem, keskendudes merele, rannikule, jõele ja parkidele kui olulisele osale Pärnu identiteedist?
 • ★ Sotsiaalne ja tervislik Pärnu
  - Kuidas ohjata terviseriske ja lõigata kasu tervishoiuteenuste arendamisest, kasutades platvormina Pärnumaal innovaatiliselt juhitud haiglat, suuri spaasid ja rida hooldusettevõtteid, kel on arvestatav arendusvõimekus?
  - Kuidas mitmekesistada Pärnus sporditegevusi nii, et edeneksid tervislikud eluviisid ja paraneks ka vaimne tervis?
 • ★ Pärandilinn Pärnu
  - Kuidas tuua Pärnu rikkalik ajalooline- ja kultuuripärand suuremalt pildile? Kuidas seda rohkem väärtustada ja ühendada kaasaegse loomega?
  - Kuidas tõsta esile Pärnu kultuurilist mitmekesisust?
 • ★ Nutikas ja haritud Pärnu
  - Kuidas oleks haridus Pärnus ka edaspidi kõrgelt väärtustatud, kvaliteetne ja õpivõimalused valikurohked ja kättesaadavad, sh väärikatele?
  - Kuidas kujundada noortest aktiivseid kodanikke?
 • ★ Ettevõtlik Pärnu
  - Kuidas luua Pärnus juurde koostöövõimalusi ja mitmekesistada ettevõtluskeskkonda, silmas pidades digi- ja rohepööret?
  - Kuidas muuta Pärnu teenused ja elukeskkond ettevõtlikele inimestele veel atraktiivsemaks?
 • ★ Minu Pärnu (vaba teema)

Kuidas sinu ideest ühise lahenduse loome?

Kaasame mentoreid erinevatest valdkondadest, kes koos Sinu ja meeskonnakaaslastega ideid lõpuni välja arendada aitavad ning lisavad oma kogemuste põhjal praktilisi vaatenurki. Loometalgud on ülesse ehitatud kindlale struktuurile, mis aitab meeskonnal jõuda kõigepealt juurprobleemini ning seejärel suunab lahenduse poole. Loometalgute lõpus hindab 5-liikmeline žürii meeskondade lahendusi ja ettekandeid ning selle põhjal autasustatakse parimaid.

Kuidas lahendusi ellu viiakse?

Loometalgutel loodud lahendusi saad mentori kaasabil 6 kuu jooksul edasi arendada ja ellu viia. Selleks viime Sind kokku õigete inimeste ja organisatsioonidega, kes Sind selle protsessi käigus toetavad. Sõltuvalt loodud lahendusest, suuname Sind tugivõrgustikesse ja vajadusel lisarahastust kaasama. Lisaks, võib ka keegi teine (kohalik omavalitsus, eraettevõte või MTÜ) loodud lahendust ellu viima hakata. Loometalgutel leiame sobiva väljundi kõigile!

Kas ideed esitades pean tulema ka lahendust välja töötama?

Jah, sest usume, et idee omanik on pakutud teemaga kõige enam kursis ning motiveeritud lahendust välja töötama ja loodetavasti ka ellu viima. Loometalgutel saad ligipääsu teiste pärnakate ideedele ja kogemustele, et koos leida ühine lahendus. Omaltpoolt kaasame oma ala eksperte ning asutusi, et aidata loodud lahendused ellu viia.

Mis siis, kui jään oma idee esitamisega hiljaks?

Sel juhul anna oma osalemissoovist teada korraldajale ning saad kutse eelüritusele. Siis saad tulla koos teistega ideedele lahendusi välja töötama. Kasu loometalgutest saad igal juhul!
Loometalgud on hea võimalus tutvuda inimestega, kellega tavapäraselt on pea võimatu tuttavaks saada ning omavahel ideid ja kogemusi vahetada.

Loometalgud eelmisel aastal, vaata siit

Korraldajad:

Pärnu Loometalgud teemad 2024

Ühendatud ja säästev Pärnu

Sotsiaalne ja tervislik Pärnu

Pärandilinn Pärnu

Nutikas ja haritud Pärnu

Ettevõtlik Pärnu

Minu Pärnu (vaba teema)